Karriere Coaching

Hva er coaching?

Coaching er å hjelpe mennesker til å lykkes. Coaching handler om å frigjøre og utvikle enkeltmenneskets potensiale – for å oppnå konkrete mål både på det profesjonelle og/eller det private plan.

Coaching er muligens den beste metoden for å utvikle mennesker, uansett livssituasjon de er i, eller hvilket yrke de har.

Coaching er et eller flere møter mellom to mennesker – en coach og en som skal coaches (coachee).
Det er et positivt, målorientert alternativ som fokuserer på at individet selv tar action og ansvar for egne valg.

Den som skal coaches ønsker personlig utvikling eller hjelp til å løse problemer og finne muligheter.
Gjennom å stille spørsmål, oppfordre til handling og gi tilbakemelding hjelper coachen kunden til å utvikle sitt potensiale og realisere sine mål. Prosessen hjelper kunden til å oppnå klarhet i hvem en er, hva en gjør, hvor en skal og hvorfor en gjør det.

Coaching tar alltid utgangspunkt i den konkrete situasjonen kunden befinner seg i. Nå-sitasjonen må tolkes og forstås og kunden har også noen ønsker eller mål han/hun vil realisere.

Det vil ofte være et gap mellom nåværende situasjon og ønsket situasjon . I denne prosessen bidrar coachen med ulike spørsmål, alternativer og tilbakemeldinger. De ulike metodene hjelper kunden til utføre effektive handlinger, bryte gamle tankemøsntre, oppnå større klarhet og selvinnsikt, integrere nye og forbedrede ferdigheter og oppleve større tilfredsstillelse og økt livskvalitet. Og det viktigste er
– det er kunden som selv har funnet svaret og løsningen – han/hun fikk bare litt hjelp til å lete.

”Hvis du ikke vet hvor du skal – kan du ende opp et helt annet sted”

Ved Life Coaching/Personal Coaching blir det først satt fokus på det området i livet som er i størst ubalanse, så som økonomi, karriere, famile/parforhold, helse og velvære, personlig utvikling etc.
for så å jobbe videre med de andre områdene etter hvert.

Det er viktig at alle områder i livet fungerer – hvis ett område i livet fungerer dårlig, vil det påvirke og få konsekvenser for de andre områdene. Hensikten er å få alle områder i livet i harmoni og balanse.

Coaching i praksis er å hjelpe en person til å oppnå et godt liv gjennom å utvikle sitt potensiale, sine talenter og til å realisere sine mål. En coach vil være din inspirator og pådriver mot de målene du setter deg.

Skroll til toppen