Karriere Coaching

Hva vil du? Arbeidslivet tilbyr ikke i samme grad som før trygghet i form av en sikker jobb.

Dagens arbeidsliv er preget av omstillinger og endringer. En konsekvens av dette er at organisasjoner og individer må være omstillingsdyktige og endringsvilllige.

iStock_000011593417SmallVi vet at mange organisasjoner har vært nødt til og vil komme til å gjøre større eller mindre endringer i organisasjon. Endringer som også kan komme til å føre til oppsigelser og nedbemanninger. Individer opplever større utfordringer i å navigere i et arbeidsliv som blir stadig mer krevende og komplekst.

De fleste av oss er på et eller annet nivå trygghetssøkende. Arbeidslivet tilbyr ikke i samme grad som før trygghet i form av en sikker jobb.

 

  • Hvordan bli eller forbli en god og attraktiv arbeidsgiver når organisasjoner ikke kan tilby samme grad av ansettelsestrygghet som før?
  • Hvordan skal individer tenke rundt seg selv, sin egen trygghet og reise gjennom arbeidslivet?
  • Hvordan samstemme individuelle interesser og behov, med organisasjonens mål og strategier?
  • Hvordan avklare forventning mellom medarbeider og leder/organisasjon?


Karriereendring?

Vil du ta videre- eller etterutdanning for å stå sterkere i et presset arbeidsmarked? Vi tilbyr yrkesveiledning for å synliggjøre de muligheter som finnes for deg:

  • Introduksjonssamtale, med påfølgende veiledningssamtaler etter eget ønske.
  • Du blir bevisst hvilke evner, interesser og kompetanse du lettest kan utvikle for å nå dine mål i arbeidslivet.

Gjennom prosessen får du klarhet i hva du er mest motivert for og styrket mot til gjennomføring, slik at du kan få den jobben du ønsker deg.

Jobbsøkerveiledning

  • Ønsker du å skifte retning?
  • Hvilken CV presenterer du?
  • Eller skal du på intervju til drømmejobben?

 

For de fleste er det mye spenning knyttet til et jobbintervju.
Vi tilbyr nyttige tips og veiledning for å synliggjøre metoder du kan benytte deg av for å øke sjangsene dine til å få den jobben du ønsker

© Mentor DA, Niels Juels gate 10, 4008 Stavanger. Telefon: 970 76 970 og e-post post@mentors.no