Hva er NLP?

Neuro – fra det greske ordet neuron – nervestystemet. Våre opplevelser blir behandlet, filtrert og bearbeidet gjennom våre sanser for å gi mening –syn-hørsel-lukt-smak.

Linguistic – fra latin lingua – språket. Vi benytter språket til å organisere både tankene og adferden vår når vi kommuniserer med oss selv og andre.

Programming – er den måten vi anvender våre opplevelser (som er bearbeidet, ordnet og behandlet i vårt nervesystem via sanser og språk) – til å kommunisere med oss selv og andre.

Alle ”vet” hva som skal til får å endre livet til det bedre, NLP hjelper deg til å ta spranget fra ”å vite” til ”å handle” og gjøre noe med situasjonen.

NLP er psykologiske og pedagogiske verktøy som gjør oss i stand til å oppdage og benytte de ressurser vi har, men som vi ikke anvendere. Metodikken hjelper oss til å avdekke det som begrenser oss i livet vårt og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse. NLP gir oss muligheten til å forstå vår måte å tenke på og dermed hvordan vi opplever oss selv og omverden og å se en situasjon fra flere synsvinkler.

NLP går under betegnelsen ”brief therapy”, eller hurtigvirkende terapi. Mennesker har de ressurene de trenger får å nå sine mål, og også svarene på de spørsmålene de har. De spørsmålene du ikke finner svar på – når du hele tiden stiller de samme spørsmålene får du også de samme svarene – eller mangelen på svar.

NLPs historie
Ved utviklingen av NLP ble det i stor grad lagt vekt på studier av velfungerende mennesker. •Hva er grunnen til at enkelte mennesker lykkes så utrolig godt med det de gjør? •Hvilke forutsetninger har de? •Hvordan bruker de sine evner? •Hva er det som motiverer dem?

De som stilte disse spørsmålene i begynnelsen av 70-årene var to personer ved navn John Grinder og Richard Bandler. Bandler var psykologistudent og Grinder var språkforsker. Deres opprinnelige mål var å skape en modell for terapi basert på studier av de fremste terapeutene i verden på den tiden, Virginia Satir (familieterapeut), Fritz Perls (gestaltterapeut) og Milton Erikson (hypnoterapi). Grinder og Bandler bestemte seg for å finne ut hvilke strategier disse terapeutene benyttet som resulterte i så gode resultater og om det var et mønster som gikk igjen. Deres målsetning var å finne fram til praktiske verktøy som kunne assistere andre til å skape forandring. I så fall måtte det være mulig å utvikle en modell som i sin tur kunne læres bort til andre. Når noe kan læres, så kan det også læres bort. Så NLP oppsto gjennom modellering; det vil si grundige studier av mennesker som var eksellente på sine områder.

Konklusjon
NLP er et enkelt, men likevel avansert verktøy, som hjelper deg med å klargjøre hva du ønsker i de ulike områdene av livet ditt – og hvordan du oppnår det.

© Mentor DA, Niels Juels gate 10, 4008 Stavanger. Telefon: 970 76 970 og e-post post@mentors.no