Visjon

Hjelpe mennesker til å finne deres skjulte ressurser, og få det bedre med seg selv og andre!

  • Vi mennesker har alle de ressursene vi trenger for å nå våre mål, men unnlater å fokusere nok på det vi vil
  • Vi gir oss selvpålagte begrensninger, som hindrer oss i vår egen utvikling

 

Som NLP-terapeuter, coacher og forelesere kan vi bidra til å bevisstgjøre målet bedre, skjerpe fokus og løse opp i en del mentale sperrer.

© Mentor DA, Niels Juels gate 10, 4008 Stavanger. Telefon: 970 76 970 og e-post post@mentors.no