Hva er coaching?

Hvem trenger en coach?


Føler du at du står alene overfor en problemstilling? Er det vanskelig for deg å ta en beslutning?
Er du utbrent og sliten?
Ønsker du større selvtillit og glede i livet ditt?
Skulle du gjerne ha testet ut noen tanker og ideer før du setter dem ut i livet?
Er du på rett ”hylle” når det gjelder yrkesvalg?
Problemer i parforhold? Konflikter på jobben – ”vanskelige” kollegaer eller er sjefen ”umulig”?


En personlig coach hjelper deg med dette, og vil være din inspirator og pådriver i prosessen frem mot de målene du setter deg.

Coaching inneholder alltid et tidsperspektiv. Det inngås en avtale med en personlig coach hvor det i fellesskap setter opp hva som er målet, og ikke minst hva som skal være beviset på at målet er nådd. Sammen velges den strategien som via delmål skal føre fram til ønsket resultat.

Et viktig poeng i coaching er å finne ut hvorfor kunden ønsker å nå det oppsatte målet, og om målet understøttes av hans/hennes viktigste verdier. Ofte vil det vise seg at viktige hindringer for måloppnåelse ligger helt andre steder enn forventet. Jobb/karrieremål kan for eksempel forstyrres av personlige og/eller emosjonelle problem. Din personlige coach har verktøy og metoder til å kunne hjelpe også på dette området.

Ledertrening

En forutsetning for å lede andre, er at du kan lede deg selv.​

En forutsetning for å lede deg selv, er at du forstår deg selv og de mønstre du opererer etter.​


Ofte har lederutviklingsprogram som er tilgjengelig i markedet for stort fokus på teamarbeid og økonomiske resutater av firmaledelsen, og kursene blir holdt i form av foredrag og/eller workshoper. Vi tror ikke dette gir den beste og mest langvarige effekten for god ledelse. – Å utvikle en leder starter alltid med personens eget ønske om å forandre noe i seg selv. Som leder står du ofte alene, og mange synest det er nytting å ha en profesjonell veileder å diskutere med. Sammen vil vi fokusere på de utfordringene du står ovenfor, både som leder og som menneske. Våre metoder og verktøy for utvikling av individuelle lederegenskaper er grunnleggende for å oppnå godt lederskap i din virksomhet.

Hva vil du?

Arbeidslivet tilbyr ikke i samme grad som før trygghet i form av en sikker jobb. Dagens arbeidsliv er preget av omstillinger og endringer. En konsekvens av dette er at organisasjoner og individer må være omstillingsdyktige og endringsvilllige. Vi vet at mange organisasjoner har vært nødt til og vil komme til å gjøre større eller mindre endringer i organisasjon. Endringer som også kan komme til å føre til oppsigelser og nedbemanninger. Individer opplever større utfordringer i å navigere i et arbeidsliv som blir stadig mer krevende og komplekst. De fleste av oss er på et eller annet nivå trygghetssøkende. Arbeidslivet tilbyr ikke i samme grad som før trygghet i form av en sikker jobb. • Hvordan bli eller forbli en god og attraktiv arbeidsgiver når organisasjoner ikke kan tilby samme grad av ansettelsestrygghet som før? • Hvordan skal individer tenke rundt seg selv, sin egen trygghet og reise gjennom arbeidslivet? • Hvordan samstemme individuelle interesser og behov, med organisasjonens mål og strategier? • Hvordan avklare forventning mellom medarbeider og leder/organisasjon?

Karriereendring

Vil du ta videre- eller etterutdanning for å stå sterkere i et presset arbeidsmarked? Vi tilbyr yrkesveiledning for å synliggjøre de muligheter som finnes for deg:
•Introduksjonssamtale, med påfølgende veiledningssamtaler etter eget ønske.
• Du blir bevisst hvilke evner, interesser og kompetanse du lettest kan utvikle for å nå dine mål i arbeidslivet. Gjennom prosessen får du klarhet i hva du er mest motivert for og styrket mot til gjennomføring, slik at du kan få den jobben du ønsker deg.

Jobbsøkerveiledning

Ønsker du å skifte retning?
Hvilken CV presenterer du?
Eller skal du på intervju til drømmejobben?
For de fleste er det mye spenning knyttet til et jobbintervju. Vi tilbyr nyttige tips og veiledning for å synliggjøre metoder du kan benytte deg av for å øke sjangsene dine til å få den jobben du ønsker

Skroll til toppen