Karriere Coaching

Karriere Coaching

Hva vil du? Arbeidslivet tilbyr ikke i samme grad som før trygghet i form av en sikker jobb.

Dagens arbeidsliv er preget av omstillinger og endringer. En konsekvens av dette er at organisasjoner og individer må være omstillingsdyktige og endringsvilllige.

Vi vet at mange organisasjoner har vært nødt til og vil komme til å gjøre større eller mindre endringer i organisasjon. Endringer som også kan komme til å føre til oppsigelser og nedbemanninger. Individer opplever større utfordringer i å navigere i et arbeidsliv som blir stadig mer krevende og komplekst.

De fleste av oss er på et eller annet nivå trygghetssøkende. Arbeidslivet tilbyr ikke i samme grad som før trygghet i form av en sikker jobb.<br>

  • Hvordan bli eller forbli en god og attraktiv arbeidsgiver når organisasjoner ikke kan tilby samme grad av ansettelsestrygghet som før?
  • Hvordan skal individer tenke rundt seg selv, sin egen trygghet og reise gjennom arbeidslivet?
  • Hvordan samstemme individuelle interesser og behov, med organisasjonens mål og strategier?
  • Hvordan avklare forventning mellom medarbeider og leder/organisasjon?

Karriereendring?

Vil du ta videre- eller etterutdanning for å stå sterkere i et presset arbeidsmarked? Vi tilbyr yrkesveiledning for å synliggjøre de muligheter som finnes for deg:

• Introduksjonssamtale, med påfølgende veiledningssamtaler etter eget ønske.
• Du blir bevisst hvilke evner, interesser og kompetanse du lettest kan utvikle for å nå dine mål i arbeidslivet.

Gjennom prosessen får du klarhet i hva du er mest motivert for og styrket mot til gjennomføring, slik at du kan få den jobben du ønsker deg.

Jobbsøkerveiledning

• Ønsker du å skifte retning?
• Hvilken CV presenterer du?
• Eller skal du på intervju til drømmejobben?

For de fleste er det mye spenning knyttet til et jobbintervju. Vi tilbyr nyttige tips og veiledning for å synliggjøre metoder du kan benytte deg av for å øke sjangsene dine til å få den jobben du ønsker

Skroll til toppen