Neuro

fra det greske ordet neuron – nervestystemet. Våre opplevelser blir behandlet, filtrert og bearbeidet gjennom våre sanser for å gi mening –syn-hørsel-lukt-smak.

Linguistic

fra latin lingua – språket. Vi benytter språket til å organisere både tankene og adferden vår når vi kommuniserer med oss selv og andre.

Programming

er den måten vi anvender våre opplevelser (som er bearbeidet, ordnet og behandlet i vårt nervesystem via sanser og språk) – til å kommunisere med oss selv og andre.

Alle ”vet” hva som skal til får å endre livet til det bedre, NLP hjelper deg til å ta spranget fra ”å vite” til ”å handle” og gjøre noe med situasjonen.

NLP er psykologiske og pedagogiske verktøy som gjør oss i stand til å oppdage og benytte de ressurser vi har, men som vi ikke anvendere. Metodikken hjelper oss til å avdekke det som begrenser oss i livet vårt og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse. NLP gir oss muligheten til å forstå vår måte å tenke på og dermed hvordan vi opplever oss selv og omverden og å se en situasjon fra flere synsvinkler.
NLP går under betegnelsen ”brief therapy”, eller hurtigvirkende terapi. Mennesker har de ressurene de trenger får å nå sine mål, og også svarene på de spørsmålene de har. De spørsmålene du ikke finner svar på – når du hele tiden stiller de samme spørsmålene får du også de samme svarene – eller mangelen på svar.

NLPs historie

Ved utviklingen av NLP ble det i stor grad lagt vekt på studier av velfungerende mennesker.
• Hva er grunnen til at enkelte mennesker lykkes så utrolig godt med det de gjør?
• Hvilke forutsetninger har de?
• Hvordan bruker de sine evner?

• Hva er det som motiverer dem?

De som stilte disse spørsmålene i begynnelsen av 70-årene var to personer ved navn John Grinder og Richard Bandler. Bandler var psykologistudent og Grinder var språkforsker. Deres opprinnelige mål var å skape en modell for terapi basert på studier av de fremste terapeutene i verden på den tiden, Virginia Satir (gestaltterapeut), Fritz Perls (familieterapeut) og Milton Erikson (hypnoterapi). Grinder og Bandler bestemte seg for å finne ut hvilke strategier disse terapeutene benyttet som resulterte i så gode resultater og om det var et mønster som gikk igjen. Deres målsetning var å finne fram til praktiske verktøy som kunne assistere andre til å skape forandring. I så fall måtte det være mulig å utvikle en modell som i sin tur kunne læres bort til andre. Når noe kan læres, så kan det også læres bort. Så NLP oppsto gjennom modellering; det vil si grundige studier av mennesker som var eksellente på sine områder.

Konklusjon

NLP er et enkelt, men likevel avansert verktøy, som hjelper deg med å klargjøre hva du ønsker i de ulike områdene av livet ditt – og hvordan du oppnår det.

Skroll til toppen