PREP kurs

PREP er en forkortelse av den amerikanske betegnelsen ”Prevention and Relationship Enchancement Program”.

PREP ble til ut fra et ønske om å hjelpe par til å ha større glede av forholdet sitt, eller å finne tilbake til spenningen og gleden de hadde da de først ble sammen. I dag antas det at 42% av de som gifter seg kommer til å bli skilt. For samboere er tallene mye høyere.

Ingen går gjennom livet uten problemer. Stressfaktorer som arbeidsdeling hjemme, økonomiske problemer, barneoppdragelse framtidsplaner osv. påvirker ethvert par. PREP er laget for å hjelpe par til å unngå at disse problemene skal ødelegge forholdet.

Effektiv kommunikasjon
Mange av problemene i samlivet blir forstørret fordi ektefellene snakker forbi hverandre, blant annet på grunn av kjønnsforskjeller. PREP lærer parene å kommunisere på en trygg måte og håndtere uenigheter og konflikter.

Nyt de gode stundene
Lær om hvordan dere kan stimulere vennskapet og gleden midt i den travle hverdagen.

Viktige verdier
Bevisstgjøring på viktige temaer som verdier og livssyn, intimitet og seksualitet, tilgivelse, hengivenhet og forpliktelse.

PREP er basert på forskning
PREP er bygd på mer enn 20 års forskning på hva som skaper gode relasjoner. Fordi PREP er fundert på forskning og ikke på antakelser, vet vi at programmet hjelper par med å bygge sterke og gode samliv og ekteskap.

PREP virker!

Mer om PREP
Her finner du fire artikler som presenterer noen hovedpunkter i PREP- programmet. De er skrevet av Berger J. Hareide, leder av Modum Bads Samlivssenter, og stod i Hjem og Skole nr. 1-4 1999.

  1. Foreldres samliv – noe som gjelder barna?
  2. Samlivets fire faresignaler
  3. Den evinnelige kommunikasjon i våre samliv
  4. Vennskap, forpliktelse og tilgivelse

 

På hjemmesidene til PREP, Inc. i Denver, Colorado, kan du finne flere artikler: http://www.prepinc.com/

© Mentor DA, Niels Juels gate 10, 4008 Stavanger. Telefon: 970 76 970 og e-post post@mentors.no